Bli tränare/ledare

Vi har alltid behov av fler tränare och ledare oavsett om du har erfarenhet sedan tidigare eller inte.

Om du vill engagera dig som tränare/ledare i SOL GF eller har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kansliet på telefon 08-88 32 12 eller e-post kansliet@solgf.se.

Vår verksamhet, att kunna erbjuda gymnastik och cheerleading för barn och ungdomar, bygger på att det finns många vuxna/äldre ungdomar som har 1-2 timmar (eller mer) i veckan då man vill vara med och hjälpa till.

Förutom att det är väldigt roligt och givande att vara t.ex. tränare i en grupp så är det också ofta meriterande när man söker jobb eller olika utbildningar.

Dessutom får man ett arvode vilket ger lite extra pengar. Hur stort arvodet är beror både på din erfarenhet men också så klart på hur mycket du är med och hjälper till. I våra tävlingssektioner får alla tränare som så önskar ett arvode oavsett om man har med ett eget barn på träningen eller inte. (Egna barn betalar man ordinarie avgifter för.)

I vår Barn- och ungdomssektion (där alla grupper tränar en gång i vecka) får man också ett arvode om man är med som tränare utan att ha med ett eget barn på träningen.

Är man med som tränare i den sektionen och har med ett eget barn på träningen ersätts arvodet med att man inte betalar någon träningsavgift för barnet (medlemsavgifter och eventuella försäkringar för barnet betalas dock).

VILKA TRÄNARE/LEDARE BEHÖVER VI?

De allra flesta av våra ledare är idag tränare eller hjälptränare i olika gymnastik- eller cheergrupper och det är också där behovet är som allra störst. Men det kan även handla om att vara med i en kommitté eller arbetsgrupp för att utveckla föreningen ytterligare.

HUR MÅNGA FÅR PLATS?

Idag har vi över 250 tränare och ledare i föreningen men skulle behöva vara många fler för att kunna möta efterfrågan.

Någon övre gräns finns egentligen inte men ibland kan det hända att det tar en liten stund extra innan vi hittar en lämplig uppgift. Det gäller speciellt om man har önskemål att vara tränare/hjälptränare i en speciell grupp eller på en speciell dag/tid.

NÄR KAN MAN BÖRJA?

Det går att börja som ledare/tränare när som helst under året. Allra bäst är det dock om det kan ske i samband med terminsstart inför hösten. Det är då vi planerar våra grupper inför det kommande verksamhetsåret och det är också då vi får nya träningstider från kommunerna. Men i de flesta fall behöver vi också fylla på med tränare löpande under året och inför vårterminsstarten.

VAD GÖR MAN SOM TRÄNARE I EN GRUPP?

Som tränare i en grupp ingår man i ett tränarteam som tillsammans leder och planerar gruppens träningar under terminen. Teamets leds av en huvudtränare och därutöver finns det övriga tränare och hjälptränare. Vilken form av tränare man kan vara beror både på vilken grupp det handlar om och vilken erfarenhet och eventuell utbildning man har.

I våra yngre grupper finns vårt egna utbildningsmaterial med bl.a. exempel på färdigplanerade lektioner som man kan följa under en termin som omfattar 12-14 träningar + 1-2 uppvisningstillfällen.

Antalet aktiva i en grupp är i normalfallet strax över 20 + eventuella barn till tränare och i ett tränarteam är man vanligtvis ca 3 tränare där en då har rollen som huvudtränare.

Att vara huvudtränare innebär ett litet extra administrativt ansvar samt att det är den personen som har kontakt med kansliet under året. Är man huvudtränare får man ett extra arvode för det och det gäller även i Barn- och ungdomssektionen.

När man är med som tränare så ska man (för grupper som tränar en gång i veckan) vara med på alla gruppens träningar. För tävlingsgrupper som tränar fler än en gång i veckan bestämmer man inför terminsstarten på vilken eller vilka dagar man i första hand ska vara med om man nu inte (vilket vi eftersträvar) även där är med på alla träningar.

Naturligtvis kan det vara så att man vid något tillfälle under säsongen kan tvingas lämna återbud p.g.a. sjukdom eller av annan anledning och i de fallen så brukar övriga tränare i gruppen lösa just den träningen.

VAD MÅSTE MAN KUNNA?

Det beror givetvis på vilken grupp man ska vara tränare i eller om man vill göra något annat inom föreningen.

Ska man vara ansvarig tränare i någon av våra tävlingsgrupper krävs det ofta att man har både utbildning och erfarenhet från just den gymnastikgrenen. Men som hjälptränare kan man lära sig övningarna steg för steg under själva träningen.

För våra barn- och ungdomsgrupper varierar också kraven på förkunskaper men i de flesta fall räcker det med sunt förnuft och korta instruktioner från gruppens huvudtränare för att kunna börja hjälpa till. Sedan lär man sig även här övningarna steg för steg och via våra interna kurser.

Alla tränare har möjlighet att gå både våra interna utbildningar samt utbildningar som arrangeras av Svenska Gymnastikförbundet och Svenska Cheerleadingförbundet.

Alla utbildningskostnader står SOL GF för.

FÅR MAN NÅGON ERSÄTTNING TRÄNARE/LEDARE?

Som tränare i våra tävlingssektioner får man ett tränararvode för de timmar då man är på plats under träningen. Storleken på arvodet varierar beroende på hur länge man varit tränare och vilken utbildning man har. En möjlighet att tjäna extra pengar med andra ord.

I vår Barn- och ungdomssektion är det så att om man är med som tränare där men inte har med ett eget barn på träningarna får man också ett arvode.

Om man som föräldrar som är med som tränare får man dels förtur för eget barn i den aktuella gruppen samt att man, i stället för att få ett arvode, inte betalar någon terminsavgift. (Gäller för ett barn per grupp i BoU-sektionen som man är tränare i.)

Fyller man under året 12 år eller mindre kan man bli Minitr’nare. Då får man inget arvode utan en biobiljett som tack samt att man får vara med på vår ledaravslutning inför julen.

När det gäller utbildning så står SOL GF alltid för utbildningskostnaderna.

HUR GÖR MAN FÖR ATT ANMÄLA SITT INTRESSE?

I början av respektive termin sänder vi ut intresseförfrågningar till målsmännen för alla barn som är anmälda till vår intresselista om att bli tränare i våra grupper i Barn- och ungdomssektionen samt i träningsgrupperna i Cheer och Trupp.

Om man inte har något barn anmält till intresselistan, vill börja efter det att en termin startat eller om man vill vara tränare i en tävlingsgrupp så kan man i stället ta kontakt med kansliet. Helst via e-post till kansliet@solgf.se men det går även bra att ringa för att få mer info – 08-883212.

Lite beroende på vilken tid på året man gör anmälan så kan det ta olika lång tid innan vi hör av oss.