Bidragsfonden

Bidragsfonden i SOL GF

Då många ordinarie tävlingarna arrangeras utanför Stockholm innebär det extra kostnader för dig som är med i en tävlingsgrupp. Med anledning av det finns bidragsfonden som kan vara en hjälp för dig som saknar ekonomi för det.

Du har via bidragsfonden möjlighet att söka bidrag för en del av den kostnad som hör till ditt tävlingsdeltagande.

Ansökningsblanketten hittar du via länken nedan. Den sänder du in till adressen bidragsfonden@solgf.se. Insända ansökningar går då ut till de 4 personer som sitter i bidragskommittén och som hanterar alla ansökningar med sekretess.

Blir din ansökan godkänd minskar vi fakturan för den tävling som ansökan avsåg.

Ett krav för att kunna sända in en ansökan är att den aktive inte har några obetalda och förfallna fakturor.

ANSÖKNINGSBLANKETT